Kontakt

Trenčiansky kraj

Krajský predseda: Ing. Jaroslav Baška

Legionárska 78, 911 01 Trenčín

Tel.: 032/6526781
Fax: 032/6526796

Krajská administrátorka: Viera Rosecká - 0904 352937

E-mail: krajtn@strana-smer.sk

web: http://www.smer-krajtrencin.sk/

 

Okresné organizácie

Trenčín

okresný predseda: Michal Moško
okresný podpredseda: Mgr. Juraj Gerlici, JUDr. Rastislav Kudla

Legionárska 78
911 01 Trenčín

tel.: 032/6526797
fax: 032/6526796

okresná administrátorka: Anna Purgatová - 0905 740 603
e-mail: okrestn@strana-smer.sk

 

Bánovce nad Bebravou

okresný predseda: Ing. Ľubomír Želiezka
okresný podpredseda: JUDr. Ivan Šagát

Radlinského 10
957 01 Bánovce n/Bebravou

tel.: 038/7604551
okresná administrátorka: Dana Švecová - 0907 748 388
e-mail: smerBN@pbi.sk
smerbn@strana-smer.sk  

 

Ilava

okresný predseda: Ing. Peter Marušinec

Mierové námestie 3
019 01 Ilava

okresný administrátor: Ing. Martin Prostinák - 0907 497 891
e-mail: okresil@strana-smer.sk

 

Myjava

okresný predseda: Ing. Vladislav Petráš
okresný podpredseda: Mgr. Ján Podmajerský

Vankovia 797
907 03 Myjava

okresná administrátorka: Katarína Korbová - 0905 652 563
e-mail: petras@topcraft.sk
okresmy@strana-smer.sk

 

Nové Mesto nad Váhom

okresný predseda: Mgr. Dušan Bublavý
okresný podpredseda: Mgr. Vladimír Sumbal

Fraňa Kráľa 9
915 01 Nové Mesto nad Váhom

tel.: 032/7717035
okresný administrátork: Ing. Ľubomír Miklánek - 0905 879 362
e-mail: okresnm@strana-smer.sk

web: http://www.smer-ornm.sk/

 

Partizánske

okresný predseda: PhDr. Mária Janíková
okresný podpredseda: Erich Dvonč

Februárová 152, P.O.BOX 84
958 01 Partizánske

okresná administrátorka: Ing. Viera Kellnerová - 0948 666 933
e-mail: smerpartizanske@post.sk
okrespe@strana-smer.sk

 

Považská Bystrica

okresný predseda: Doc. PhDr. PaeDr. Karol Janas PhD.
okresný podpredseda: Ing. Katarína Jankacká, PhD

A. Hlinku 26
017 01 Považská Bystrica

okresný administrátor: Ing. Jozef Mikšovský - 0903 816 573
e-mail: okrespb@strana-smer.sk

web: http://www.smerpb.sk/

 

Prievidza

okresný predseda: Ing. Radko Gavliak
okresný podpredseda: Mgr. Viliama Remeňová

Východná 20
917 01 Prievidza

tel.: 046/5426174
okresná administrátorka: Mgr. Viliama Remeňová - 0908 716 280
e-mail: okrespd@strana-smer.sk

 

Púchov

okresný predseda: Ing. Milan Panáček
okresný podpredseda: Bc. Jozef Hollan

1. mája 14/56
020 01 Púchov

tel.: 042/4631527
okresná administrátorka: Anna Pechová - 0911 270 630

e-mail: e-mail: okrespu@strana-smer.sk
panacekmilan@gmail.com